KENYATAAN AWAM SYARAT AM DAN SYARAT KHAS KEPERLUAN TAHAP PERKHIDMATAN