Bahagian Pelesenan Komersial

Pengenalan

Pengoperasian pelesenan kenderaan pengangkutan awam, kenderaan pelancongan dan kenderaan barangan di seluruh Semenanjung Malaysia sepertimana yang termaktub di dalam Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 (Pindaan 2018) [Akta 715].

  • Menyelaras, memantau dan mengawal selia aktiviti pelesenan kenderaan pengangkutan awam, kenderaan pelancongan dan kenderaan barangan.
  • Merangka, merancang dan mengawal selia urusan pengeluaran, pembaharuan dan perubahan lesen.
  • Memastikan syarat, polisi dan proses pelesenan dipatuhi pengendali.
  • Melaksanakan operasi pengeluaran lesen, permit dan lain-lain dokumen pelesenan yang berkenaan.
  • Dikemaskini pada: 22 Feb 2021
  • Cetak
  • 2045