Bahagian Khidmat Pengurusan

Pengenalan

Bahagian yang memainkan peranan penting dalam memastikan pengurusan asas kepada agensi terlaksana termasuklah dalam pengurusan sumber manusia, pengurusan pentadbiran dan kewangan.
 • Bahagian Khidmat Pengurusan bertanggungjawab menyediakan khidmat sokongan dari segi Pentadbiran Am, Pengurusan Aset, Pengurusan Sumber Manusia, Pengurusan Kewangan, Hasil dan Perolehan, Keselamatan Fizikal Bangunan, Pengurusan Dokumen dan Rekod serta Pengurusan Kenderaan Jabatan.
 1. Unit Pengurusan Pentadbiran
 • Penerimaan Dan Pendaftaran Aset Alih Dan Tak Alih;
 • Pemeriksaan Aset;
 • Urus Setia Verifikasi Stok;
 • Pelupusan;
 • Penyelenggaraan Aset;
 • Urusan Kehilangan Dan Hapus Kira;
 • Sewaan/Lanjutan Ruang Pejabat;
 • Penilaian Keadaan/Prestasi Aset Alih Dan Tak Alih;
 • Operasi Penyelenggaraan Aset Tak Alih;
 • Mengurus urusan surat-menyurat dan pos berdaftar;
 • Menguruskan Tempahan Kenderaan, Penyelenggaraan Kenderaan Rasmi Kementerian;
 • Menyelia dan memantau keselamatan bangunan APAD dan di wilayah;
 • Menguruskan permohonan Pas Keselamatan bagi semua Anggota yang berkhidmat di APAD setelah menerima butiran lengkap dari UPSM; dan
 • Menguruskan penyelenggaraan kemudahan fizikal, aset dan infrastruktur bangunan APAD, termasuk di semua pejabat-pejabat wilayah APAD agar sentiasa dalam keadaan baik dan berfungsi;
 • Menyediakan sistem dan piawaian pengurusan dan penyelenggaraan aset kerajaan yang seragam dan sistematik supaya tahap keselamatan dan keselesaan sesuatu fasiliti bangunan dapat ditingkatkan;
     


      2. Unit Pengurusan Sumber Manusia

 • Pengurus hal ehwal berkaitan sumber manusia;
 • Mengurus mengenai pertukaran dan penempatan pegawai di APAD;
 • Menguruskan tentang pertukaran sementara, pinjaman daripada Kementerian ke APAD;
 • Menguruskan perkhidmatan pegawai secara keseluruhan;
 • Menguruskan urusan kenaikan pangkat, pemangkuan dll;
 • Menguruskan urusan kenaikan gaji pelanjutan kontrak kakitangan;
 • Menguruskan permohonan pembiayaan perubatan kepada kakitangan;
 • Mengadakan kursus-kursus berkaitan;
 • Membuat laporan kedatangan kakitangan;
 • Menguruskan Cuti/GCR/Hrmis/SKT dan LNPT kakitangan


      3. Unit Kewangan, Hasil dan Perolehan

 • Urusan Penyediaan Bajet bahagian
 • Urusan Pengeluaran Pesanan Tempatan Kerajaan iaitu Perolehan Bekalan, Perolehan Perkhidmatan dan Perolehan Kerja;
 • Menyelia, menyedia dan memantau Pengurusan Pembayaran iaitu urusan Pembayaran Bil Secara Pukal, urusan Pembayaran Bil Tuntutan Bayaran Balik, urusan Pembayaran Invois Tanpa Pesanan Tempatan, urusan Pembayaran Invois Dengan Pesanan Tempatan, urusan Pembayaran Invois Dengan Kontrak/Perjanjian dan urusan Pembayaran Sewaan Mesin Penyalin dan Komputer;
 • Menyelia, Menyedia dan memantau Pengurusan Pengeluaran Waran Perjalanan Udara Awam iaitu urusan Rasmi Waran Perjalanan Udara Awam Dalam Negara, Urusan Rasmi Waran Perjalanan Udara Awam Luar Negara dan Tambang Percuma.
 • Urusan Panjar Wang Runcit;
 • Bayaran Bil-Bil Utiliti Kementerian.
 • Dikemaskini pada: 15 Feb 2021
 • Cetak
 • 1348