Unit Undang - Undang

Pengenalan

Unit undang-undang merupakan salah satu unit yang dibentuk sebaik sahaja APAD ditubuhkan bagi memastikan tindakan yang dilaksanakan APAD selaras dengan undang-undang.

  • Berperanan memberikan khidmat nasihat perundangan kepada APAD.
  • Memberi khidmat nasihat perundangan.
  • Menyemak instrument perundangan.
  • Menyemak dan menggubal undang-undang.
  • Dikemaskini pada: 09 Feb 2021
  • Cetak
  • 1176