Unit Komunikasi Korporat

Pengenalan

Unit yang bertindak dalam hal-hal pengurusan maklumat dan perhubungan awam bagi meningkatkan imej APAD
  • Focal point dalam penyampaian dan penyusunan maklumat.
  • Merancang dan melaksanakan aktiviti peningkatan imej Korporat Jabatan .
  • Merancang, menyelasar melaksanakan dan memantau semua urusan berkaitan pelanggan.
  • Memantau isu - isu berkaitan kementerian / agensi di semua saluran media.
  • Merancang, menyelaras, dan menerbitkan bahan - bahan penerbitan jabatan.
  • Kawalan maklumat Agensi melalui publisiti dan pembentukan imej .
  • Dikemaskini pada: 12 Feb 2021
  • Cetak
  • 989