Visi & Misi

Image

Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD) adalah salah satu agensi di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia yang bertanggungjawab dalam mengawal selia dan memantau aspek perlesenan kenderaan perkhidmatan awam, kenderaan pelancongan, kenderaan barangan dan sistem rel di Semenanjung Malaysia

Fungsi APAD

Image

1. Pengawal Seliaan – Memantau dan mengawal selia piawaian prestasi pengendali melalui pelesenan dan sesi libat urus.

Image

2. Pemantauan – Memantau tahap perkhidmatan untuk memastikan pengguna mendapat perkhidmatan yang selamat, efisien serta boleh diharap.

  • Dikemaskini pada: 16 Feb 2021
  • Cetak
  • 2163