KENYATAAN AWAM MENGENAI PERKHIDMATAN BUS ON DEMAND