Reset
No. Tarikh/Masa Mula Tarikh/Masa Tamat No. Siri Tajuk Dokumen Status
1 29 Jun 2021 (20:00 PM) 06 Jul 2021 (20:00 PM) QT210000000021948 SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN PEMASANGAN APLIKASI QUEUE MANAGEMENT SYSTEM (QMS) BAGI AGENSI PENGANGKUTAN AWAM DARAT (APAD) IBU PEJABAT DAN APAD WILAYAH Ditutup Tutup
2 31 May 2021 (12:00 PM) 07 Jun 2021 (12:00 PM) QT210000000018734 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN NEXT GENERATION OF FIREWALL (NGFW) DI IBU PEJABAT AGENSI PENGANGKUTAN AWAM DARAT (APAD) BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN Ditutup Tutup
3 01 Jun 2021 (12:00 PM) 08 Jun 2021 (12:00 PM) QT210000000019800 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN LESEN NEXT GENERATION OF FIREWALL (NGFW) BAGI PEJABAT-PEJABAT WILAYAH APAD DAN MENARA USAHAWAN, PUTRAJAYA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN Ditutup Tutup
4 18 May 2021 (04:00 AM) 01 Jun 2021 (04:00 AM) APAD.KEW.400-5/7/3 (K.1/2021) KERJA-KERJA UBAHSUAI RUANG PEJABAT ARAS 19 MENARA TUN ISMAIL MOHAMED ALI (TIMA) UNTUK KEGUNAAN IBU PEJABAT AGENSI PENGANGKUTAN AWAM DARAT (APAD) NO.25, JALAN RAJA LAUT, 50350 KUALA LUMPUR (KERJA) Ditutup Tutup
5 12 May 2021 (20:00 PM) 19 May 2021 (20:00 PM) QT210000000016940 PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN IBU PEJABAT SERTA PEJABAT-PEJABAT WILAYAH AGENSI PENGANGKUTAN AWAM DARAT (APAD) UNTUK TEMPOH DUA BELAS (12) BULAN Ditutup Tutup
6 11 Jan 2021 (12:00 PM) 01 Feb 2021 (12:00 PM) QT200000000043843 Perolehan Perkhidmatan Membekal, Membungkus Dan Menghantar Toner Serta Drum Pencetak (Original), Untuk Kegunaan Agensi Pengangkutan Awam Darat Bagi Tempoh Dua Puluh Empat Bulan ( 2 Tahun) Bermula 2021 Hingga 2023 Ditutup Tutup
7 07 Jan 2021 (20:00 PM) 14 Jan 2021 (20:00 PM) QT200000000037526 Sebutharga Perolehan Perkhidmatan Cash In Transit (Cit) Untuk Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD) Bagi Tempoh 12 Bulan Ditutup Tutup
8 02 Jul 2020 (08:43 AM) 09 Jul 2020 (15:15 PM) APAD.KEW.400-5/6/10 (SH. 3/2020) Menaiktaraf Laman Web APAD Bagi Tempoh 16 Bulan Ditutup Tutup
9 30 Jun 2020 (16:45 PM) 08 Jul 2020 (17:00 PM) APAD.KEW.400-5/7/3 (K. 1/2020) Kerja-Kerja Pembaikan Pejabat APAD Wilayah Timur Ditutup Tutup
  • Dikemaskini pada: 30 Jun 2021
  • Cetak