facebook

twitter

instagram

youtube

linkedin

telegram

Integrity Unit

Pengenalan

Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan.

Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam Agensi.

Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku serta pelanggaran tatakelakuan (kakitangan) dan etika (organisasi) serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil; dan melaporkan salahlaku jenayah kepada Agensi Penguatkuasaan yang bertanggungjawab.

Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi.

Memastikan pematuhan terhadap peraturan-peraturan yang berkuatkuasa.

Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib kakitangan.

Program Kesedaran Integriti.

Program Peringatan Perintah-perintah dan Pekeliling-pekeliling yang terpakai.

Merancang pelaksanaan Inisiatif-inisiatif Pelan Antirasuah Nasional.

  • Modified on: 19 Apr 2023
  • Print
  • 7829
logo

Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD),
Aras G, M, 19 dan 20 Menara Tun Ismail Mohamed Ali,
No. 25 Jalan Raja Laut,
50350 Kuala Lumpur

+ Telefon Umum : 03-2603 6700

Best viewed using 1980 x 1080 resolution, Mozilla Firefox browser, Chrome & Safari

Today 915

Yesterday 1140

Week 2055

Month 24507

Number of Visitors: 1057723

  • Last Updated :08 May 2024.