Text Size
Color OptionA A

Staff Directory

FAQ

Contact us

Complaints
& Feedback

Site
map

Integrity Unit

Pengenalan

 • Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan.
 • Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam Agensi.
 • Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku serta pelanggaran tatakelakuan (kakitangan) dan etika (organisasi) serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil; dan melaporkan salahlaku jenayah kepada Agensi Penguatkuasaan yang bertanggungjawab.
 • Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi.
 • Memastikan pematuhan terhadap peraturan-peraturan yang berkuatkuasa.
 • Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib kakitangan.
 • Program Kesedaran Integriti .
 • Program Peringatan Perintah-perintah dan Pekeliling-pekeliling yang terpakai .
 • Merancang pelaksanaan Inisiatif-inisiatif Pelan Antirasuah Nasional .
 • Modified on: 18 Jan 2021
 • Print
 • 2377
logo
Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD),
Aras G, M dan 20 Menara Tun Ismail Mohamed Ali,
No. 25 Jalan Raja Laut,
50350 Kuala Lumpur

Best viewed using 1366 x 768 resolution, Mozilla Firefox browser, Chrome

Today 512

Yesterday 883

Week 3953

Month 13900

Number of Visitors: 359680

 • Last Updated :10 January 2022.

Direktori Pegawai

Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan & Maklumbalas

Peta
Laman