facebook

twitter

instagram

youtube

linkedin

telegram

Rail Planning Division

Introduction

Berikut adalah beberapa fungsi utama pengambil alihan oleh APAD bagi memastikan kepentingan awam dan kerajaan dipelihara. Ianya adalah:

  • Pengesyoran kelulusan skim kereta api kepada Menteri berkuasa
  • Pengeluaran lesen pengendali kereta api
  • Kelulusan pembukaan laluan kereta api dan stok kereta baharu
  • Pemeriksaan cermat kereta api
  • Kawal selia projek kereta api

Untuk maklumat lanjut berkenaan kereta api boleh dirujuk kepada Akta Pengangkutan Awam Darat 2010.

Mengkaji, menganalisa, merancang, mengoptimumkan, keperluan perkhidmatan pengangkutan awam khusus untuk Mod kereta api berdasarkan mandat Menteri.

Menjalankan kajian kebolehlaksanaan, menyediakan nasihat dan semakan teknikal, memantau serta mengawal selia kemajuan dan pembangunan semua projek-projek kereta api berdasarkan mandat Menteri.

Menyemak dan memproses dokumen Skim Kereta Api berdasarkan Seksyen 83, Akta PAD 2010.

Merancang, mengawal selia dan memantau aktiviti-aktiviti yang diperlukan sebelum Pembukaan kereta api.

Mengadakan Pemeriksaan Cermat berdasarkan Seksyen 103, Akta PAD 2010.

Menyemak dan memproses Permohonan Baru dan Pembaharuan Lesen pengendali kereta api berdasarkan Seksyen 101, Akta PAD 2010.

Pemantauan terhadap projek-projek kereta api, menjalankan pemeriksaan cermat bagi pembukaan kereta api dan stok kereta, mengurus dan mengeluarkan lesen pengendali kereta api.

  • Modified on: 19 Apr 2023
  • Print
  • 9598
logo

Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD),
Aras G, M, 19 dan 20 Menara Tun Ismail Mohamed Ali,
No. 25 Jalan Raja Laut,
50350 Kuala Lumpur

+ Telefon Umum : 03-2603 6700

Best viewed using 1980 x 1080 resolution, Mozilla Firefox browser, Chrome & Safari

Today 840

Yesterday 1007

Week 2339

Month 17053

Number of Visitors: 1078146

  • Last Updated :05 June 2024.