Rail Planning Division

Introduction

Berikut adalah beberapa fungsi utama pengambil alihan oleh APAD bagi memastikan kepentingan awam dan kerajaan dipelihara. Ianya adalah:

 • Pengesyoran kelulusan skim kereta api kepada Menteri berkuasa
 • Pengeluaran lesen pengendali kereta api
 • Kelulusan pembukaan laluan kereta api dan stok kereta baharu
 • Pemeriksaan cermat kereta api
 • Kawal selia projek kereta api

Untuk maklumat lanjut berkenaan kereta api boleh dirujuk kepada Akta Pengangkutan Awam Darat 2010.

 • Mengkaji, menganalisa, merancang, mengoptimumkan, keperluan perkhidmatan pengangkutan awam khusus untuk Mod kereta api berdasarkan mandat Menteri.
 • Menjalankan kajian kebolehlaksanaan, menyediakan nasihat dan semakan teknikal, memantau serta mengawal selia kemajuan dan pembangunan semua projek-projek kereta api berdasarkan mandat Menteri.
 • Menyemak dan memproses dokumen Skim Kereta Api berdasarkan Seksyen 83,  Akta PAD 2010.
 • Merancang, mengawal selia dan memantau aktiviti-aktiviti yang diperlukan sebelum Pembukaan kereta api.
 • Mengadakan Pemeriksaan Cermat berdasarkan Seksyen 103,  Akta PAD 2010.
 • Menyemak dan memproses Permohonan Baru dan Pembaharuan Lesen pengendali kereta api berdasarkan Seksyen 101,  Akta PAD 2010.
 • Pemantauan terhadap projek-projek kereta api, menjalankan pemeriksaan cermat bagi pembukaan kereta api dan stok kereta, mengurus dan mengeluarkan lesen pengendali kereta api.
 • Modified on: 22 Feb 2021
 • Print
 • 1304