Rail Planning Division

Introduction

  • Mengendalikan audit keselamatan berkala untuk sistem kereta api di bawah  Akta Pengangkutan Awam Darat 2010.
  • Memastikan pengoperasian perkhidmatan kereta api di Semenanjung Malaysia adalah selamat dan peralatan keselamatan beroperasi sepenuhnya.
  • Menyelia pembangunan dan aktiviti terhad di zon perlindungan kereta api selamat dengan peraturan - peraturan zon perlindungan kereta api 1998.
  • Bertanggungjawab menjaga dan mengendalikan pusat kawalan kemalangan kereta api (Train Accident Control Center - TACC) APAD
  • Pengurusan keselamatan melibatkan pelaporan, penyiasatan kemalangan/ insiden, audit keselamatan dan penguatkuasaan keselamatan.
  • Modified on: 22 Feb 2021
  • Print
  • 1065