No. Title Size Date Hits
1 pdf Garis Panduan Borang Permohanan Pengubahan Syarat-Syarat ke atas Surat Kelulusan Bersyarat Bas Persiaran / Kereta Sewa Dan Pandu pdf 41 KB 189 Download
2 pdf Garis Panduan Permohonan Bagi Lesen Bas Persiaran pdf 180 KB 151 Download
3 pdf Garis Panduan Permohonan Bagi Pembaharuan Lesen Bas Persiaran pdf 334 KB 285 Download

Garis Panduan dan Pekeliling SPAD masih tergunapakai selaras dengan Seksyen 82 Akta Pengangkutan Awam Darat (Pindaan) 2018 [Akta A1574]

  • Modified on: 11 Apr 2012
  • Print