No. Title Size Date Hits
1 pdf GARIS PANDUAN BORANG PERMOHONAN PENGUBAHAN SYARAT-SYARAT KE ATAS SURAT KELULUSAN BERSYARAT BAS PERSIARAN/KERETA SEWA DAN PANDU pdf 41 KB 580 Download
2 pdf GARIS PANDUAN PERMOHONAN BAGI LESEN BAS PERSIARAN pdf 180 KB 487 Download
3 pdf GARIS PANDUAN PERMOHONAN BAGI PEMBAHARUAN LESEN BAS PERSIARAN pdf 334 KB 671 Download

Garis Panduan dan Pekeliling SPAD masih tergunapakai selaras dengan Seksyen 82 Akta Pengangkutan Awam Darat (Pindaan) 2018 [Akta A1574]

  • Modified on: 11 Apr 2012
  • Print