Perkhidmatan Kenderaan Barangan

Kenderaan barangan ertinya mana-mana kenderaan motor yang dibina atau disesuaikan untuk digunakan bagi membawa barangan atau sesuatu treler yang dibina atau yang disesuaikan sedemikian. Pengangkutan kenderaan barangan berfungsi untuk membawa barangan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Sistem pengangkutan yang terjalin dibentuk oleh sistem jaringan jalan dan pengangkutan dan seterusnya membentuk pergerakan yang berlaku dalam sesebuah kawasan. Terbahagi kepada dua (2) kelas lesen iaitu Pembawa ‘A’ dan Pembawa ‘C’. Mana-mana kenderaan barangan yang didaftarkan dan dilesenkan dengan BDM 7,500kg ke bawah adalah dengan serta-merta diklasifkasikan sebagai kenderaan barangan De-Controlled dan adalah dihadkan hanya dibenarkan untuk membawa barangan milik sendiri sahaja iaitu barangan perniagaan pemilik kenderaan tersebut sahaja.

Lesen Pembawa 'A'

Tafsiran
Tafsiran

ertinya kenderaan yang membawa barangan untuk sewa atau upah bagi atau berhubungan dengan apa-apa perdagangan atau perniagaan yang dijalankan.

Jenis Perkhidmatan
Jenis Perkhidmatan
  • Kontena
  • Bukan Kontena
Tanda Pengenalan
Tanda Pengenalan
  • Penanda ‘KA’ di badan kenderaan bagi perkhidmatan kontena
  • Penanda ‘A’ di badan kenderaan bagi perkhidmatan bukan kontena
Kawasan operasi
Kawasan operasi
  • Seluruh Semenanjung Malaysia
Image
Image

Lesen Pembawa 'C'

Tafsiran
Tafsiran

ertinya kenderaan yang membawa barangan sendiri bagi atau berhubungan dengan apa-apa perdagangan atau perniagaan yang dijalankan.

Kawasan operasi
Kawasan operasi
  • Seluruh Semenanjung Malaysia
Tanda Pengenalan
Tanda Pengenalan
  • Penanda ‘C’ di badan kenderaan
  • Dikemaskini pada: 22 Feb 2021
  • Cetak
  • 24473